ประวัติการกำเนิดแว่นตา

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552


ภาพจาก : http://www.teagleoptometry.com/images/glasses2.jpg

เมื่อปี ค.ศ. 1290 ชาวอิตาเลียน ชื่อ ซาลวิโน อาร์มาติ นักประดิษฐ์ และนักค้นคว้าได้สร้างแว่นตาที่ใช้มองวัตถุให้ใหญ่ขึ้นได้เป็นผลสำเร็จ นับเป็นครั้งแรกของแว่นตาที่มีใช้ในโลก