เลนส์ที่เปลี่ยนสีเมื่อโดนแสงแดด

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552


ภาพจาก : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/PhotochromicLens.jpg

คุณคงเคยเห็นแว่นตาที่มีเลนส์เปลี่ยนสีได้เองจากแว่นใสกลายเป็นสีเข้มเมื่อออกไปถูกแสงแดด และเปลี่ยนกลับจากสีเข้มเป็นใสอีกครั้งเมื่อเข้ามาในที่ร่ม ที่สามารถทำได้ก็เพราะว่าแว่นตาชนิดดังกล่าว ใช้เลนส์ประเภทที่เรียกว่า Photochromic Lens ทำให้เลนส์ปรับเปลี่ยนสีได้ ซึ่งมีความไวต่อแสงดังเช่น แสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) โดยเลนส์มีลักษณะโดยทั่วไปดังนี้
  • ขณะอยู่ในบ้านไม่ต้องสัมผัสแสงแดด - เลนส์ได้รับแสงสว่างตามปกติจากหลอดไฟ หรือจากแสงสว่างเวลากลางวันภายในบ้าน ซึ่งมีระดับรังสีอัลตราไวโอเลตน้อย ดังนั้นกระจกหรือเลนส์แว่นตาก็จะมีสีขาวใส หรือสีเทาอ่อน
  • ขณะออกนอกบ้านไปโดนแสงแดดจ้า - เลนส์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตในแดดจ้า ก็จะส่งผลให้กระจกหรือเลนส์แว่นตานั้นเปลี่ยนไปเป็นสีเข้มหรือดำของแว่นกันแดด
ซึ่งแว่นตาชนิดใช้ Photochromic Lens นี้มีใช้กันในวงการแว่นตามานานหลายสิบปีแล้ว โดยในระยะแรกๆ จะมีเฉพาะเป็นแว่นทำด้วยกระจก แต่ต่อมาเลนส์แว่นตาที่เป็นพลาสติกก็ได้รับความนิยมมากขึ้น โดย Photochromic Lens ถูกผลิตจากวัสดุที่มีสารประกอบ ได้แก่ Silver Halide ผสมอยู่ หรือเคลือบเป็นชั้นๆ อยู่ในเลนส์แว่นตา ซึ่งอณูสาร Silver Halide ที่อยู่ในเนื้อเลนส์จะสลายกลายเป็นเงินและ Halogen เมื่อถูกแดด จะทำให้เลนส์เปลี่ยนเป็นสีเข้ม และเมื่อกลับไปอยู่ในที่มืด เงินและ halogen จะจับกันเป็น Silver Halide ทำให้เลนส์มีสีจางลง โดยทั่วไปแล้วสีจะเปลี่ยนเป็นเข้มเมื่อถูกแดดได้เร็วกว่าจางลงเมื่ออยู่ในที่ร่ม ส่วนจะเข้มมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดของ Photochromic Lens

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น